Trấn Thành, Việt Hương bị người chơi làm nhục "có đầu tư"

12:16:5817/01/2016

Trấn Thành, Việt Hương bị người chơi "Thách thức danh hài" làm nhục "có đầu tư"

Hot news