Lifestyle

Cố vấn cấp cao công ty IPP Air Cargo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham gia hội thảo

Cố vấn cấp cao công ty IPP Air Cargo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham gia hội thảo

Trong cuộc Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics" diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 4, cố vấn cấp cao IPP Air Cargo - ông Winkerbauer Lars đã có bài tham luận...
Hot news