LG mang cuộc thi nhảy "Thử thách Vũ điệu TWINWash" tới Việt Nam

LG mang cuộc thi nhảy "Thử thách Vũ điệu TWINWash" tới Việt Nam

Cuộc thi nhảy mang tên “LG TWINWash Challenge” - “Thử thách Vũ điệu TWINWash” do LG tổ chức diễn ra từ ngày 1/11 - 30/11/2018 tại Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lên tới 600 triệu đồng.
Hot news