Đọc sách kiểu mới bằng cách...chuyền tay nhau

14:47:1920/02/2017

Sách chuyền tay là dự án phi lợi nhuận được lên ý tưởng và tự điều hành bởi cộng đồng sinh viên, người đi làm trẻ. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là tạo được cộng đồng online lớn nhất để kết nối hoạt động tặng cho và trao đổi sách.

Sản phẩm của Sách chuyền tay là một Fanpage và một Website miễn phí giúp cho công đồng cập nhật những đầu sách mà họ muốn chia sẻ với mọi người. Với tinh thần đó, các bạn sinh viên, người đi làm có thể tìm kiếm và trao đổi những đầu sách mà họ đang cần.

Ảnh-chụp-Màn-hình-2017-02-20-lúc-14.37.07

Đối với các đơn vị sách cũ và mới lẻ,nhỏ không có chương trình bán hàng online, thì đây là một công cụ giúp họ đặng tải sách lên và bán hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Hiện tại Fanpage và Website đã hoàn thành, mọi người có thể theo dõi đường link dưới đây.
Fanpage: https://www.facebook.com/sachchuyentay/
Website: http://www.sachchuyentay.com/Home/City

Hot news